Tag Archives: พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรำไพหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 ปี เพื่อเป็นการสรรเสริญรวมทั้งอุทิศพระราชกุศลตอบสนองแด่กรมสมเด็จพระเทพศรีนทรามาตย์ พระบรมราชแม่พันปีหลวง | ด้านในมีการคิดแผนแผนผังอย่างเป็นระเบียบ พูดอีกนัยหนึ่ง กำหนดให้มีสถานที่เรียนตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่ตรงกลาง รวมทั้งหลุมฝังศพอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปริศนาธรรมที่เปรียบได้ดั่งชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก วัยกลางคน 

 

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

 

รวมทั้งจบลงที่ความตาย)อุโบสถขนาดใหญ่ ฝาผนังข้างนอกเขียนลายรดน้ำ ฝาผนังภายในทาชาดเขียนลายทองรูปเทพยดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎแต่งแต้มกระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายกนกรูปเทพเจ้า พร้อมสลักรูปเหรียญตรา 5 ตระกูล | พระนิรันยี่ห้อย พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | เชิงตะกอนหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ รวมทั้งหลุมฝังศพหลวง (เมรุมาศสำหรับราชวงศ์ ซึ่งมิได้สร้างพระเมรุฯ ที่ท้องสนามหลวง)

 

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์