Tag Archives: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบลำคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนหนทางพระราม 3 ซอกซอย 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญสุนทานถวายสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มรื่น ต้นไม้จำนวนมาก เหมาะสมกับการพักผ่อนหย่อนใจ

 

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

อดีตเป็นวัดที่เสื่อมโทรมมากมาย เกือบจะไม่เหลือเค้าเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ยุคปลายกรุงศรีอยุทธยา เมื่อก่อนเป็นเพียงแต่สำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรณมาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) แล้วก็พระยาราชการรบ(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) แล้วก็วัดโปรดเกศาเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้มองเห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เสื่อมโทรมมากมาย ท่านทั้งสองมีใจเชื่อถือในพุทธศาสนาแล้วก็อยากสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงจึงได้บูรณะวัดตรงข้ามขึ้นให้เกิดความสวยงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการรบ วัดปริวาสมีงานเทศการที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนากระตุ้นให้เกิดมีการทะเลาะเบาะแว้งกันหลายครั้ง จึงได้ตัดคำว่า ราชการรบ ออก ให้เหลือแค่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การวิวาทเกือบจะไม่ให้มองเห็น จึงขึ้นชื่อชินปากกันต่อมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา

 

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

วัดปริวาสมีอายุมากกว่า 200ปี โบสถ์หลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้างนอกโบสถ์เป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แหวกแนว เป็นศิลป์นานาประเทศร่วมสมัย มีรูปปั้น ทวยเทพเทวดา เทพธิดา ตัวการ์ตูนต่างๆอย่างเช่น หมีพูห์ ปิกาจู ไม่กกี้เมาส์ วันพีช ฯลฯ แล้วก็ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Unseen ของโบสถ์นี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ แล้วก็รูปปั้นต่างๆอีกทั้งสมัยเก่า แล้วก็ยุคใหม่ สร้างขึ้นเพื่อเย้ายวนใจให้ประชากรนชนรุ่นใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญ แล้วก็ได้ชมประติมากรรมที่งามของสถานวัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย