Tag Archives: พวงหรีดจักรยาน

พวงหรีดจักรยาน

พวงหรีดจักรยาน

พวงหรีดจักรยาน

พวงหรีดจักรยานเป็นหรีดสไตล์ใหม่ที่มาพร้อมทั้งประโยชน์ที่นอกเหนือจาการแสดงความระลึกถึงแบบเดิมๆและยังใช้ประโยชน์งานเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับผู้ที่ตายไปแล้ว เป็นการยกฐานะการร่วมแสดงอารมณ์ที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจ

การเลือกใช้พวงหรีดจักรยานในยุคนี้

สำหรับในการเลือกใช้พวงหรีดจักรยานในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมที่เคยเป็นผ้าขนหนู , ผ้าที่เอาไว้สำหรับห่ม และโดยยิ่งไปกว่านั้นการเลือกใช้พวงหรีดดอกไม้สดที่มีความสวยแต่เป็นหรีดที่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานและการนำไปสร้างประโยชน์เพื่อสร้างบุญกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว เนื่องจากเมื่อถึงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งความสวยพวกนั้นก็จะเฉาลงไป จึงทำให้การเลือกหาสิ่งของต่างๆเข้ามาจัดเป็นหรีดเพื่อไม่ยุ่งยากต่อการสร้างบุญกุศลถัดไปได้ จากความคิดสร้างสรรที่ประยุกต์ใช้ด้วยการเลือกใช้รถจักรยานสำหรับในการประยุกต์ใช้เป็นการจัดหรีดช่วยยกฐานะการแสดงความรักและความระลึกถึงให้กับเจ้าภาพได้อย่างซาบซึ้งไม่มีความต่างจากการส่งหรีดในรูปแบบอื่น และการดูแลง่าย ได้บุญหลายต่ออย่างที่นับค่าไม่ได้